redlinski

Podróżuj tylko do bezpiecznych krajów

Lekcja #31 |

Wychowany zostałeś w europejsko-chrześcijańskiej kulturze, w której Twoje życie jest bezcenne, miłość jest wartością uniwersalną, a ludzie powinni być wolni i równi. W kulturze, w której, prawa kobiet zrównane są z prawami mężczyzn, a kobieta otoczona jest kultem rodzicielki, matki, opiekunki ogniska domowego. W kulturze, w której zabijanie (z wyłączeniem obrony koniecznej), pedofilia i kradzież zawsze są przestępstwem. Patrzysz na świat przez pryzmat tych wartości, ale świat jest o wiele bardziej skomplikowany i różnorodny. To, co w naszym kręgu kulturowym i na obecnym poziomie cywilizacyjnym jest już od dawna niedopuszczalne, w innych miejscach jest powszechne i często dopuszczalne moralnie oraz prawnie.

Świat, jako całość, nie jest bezpiecznym miejscem. Pewne kraje i regiony są bezpieczniejsze, inne mniej. Sytuacja cały czas się zmienia wymagając od Ciebie nabycia niezbędnej wiedzy przed każdą podróżą. Sprawdź jak wygląda bezpieczeństwo w kraju, do którego się wybierasz. Jeśli jest tam mniej bezpiecznie niż tu gdzie mieszkasz nie jedź. Zapoznaj się z obowiązującym prawem i kodeksem kulturowym regionu, do którego się wybierasz. Wykaż się proszę rozsądkiem i nie podróżuj sam. Niech przyświeca Ci zasada, że nie warto ryzykować dla wrażeń z podróży. To może ocalić Twoje życie.

Pamiętaj jeszcze o jednym aspekcie. Wyjeżdżając do danego kraju, regionu wydajesz tam pieniądze, które wspierają to miejsce. Tym samym powodujesz, że podróżując tam, gdzie dzieje się źle, wzmacniasz zło. Powstrzymaj się od tego, jeśli chcesz, aby świat był lepszy.

Krajami, które nie są dla Ciebie bezpieczne są kraje arabskie, islamskie (prawo szariatu, kobieta w islamie), kraje na liście ostrzeżeń MSZ oraz kurorty gdzie ostrzega się turystów przed wyjściem poza granice hotelu czy kurortu, tam gdzie jest wysoka przestępczość i korupcja oraz tam gdzie występują ataki terrorystyczne. Tam nie jedź.

Esencja

  1. Podróżuj tylko do krajów uznanych za bezpieczne.
  2. Podróżuj tylko do krajów przyjaznych dla wartości chrześcijańskich.
  3. Zawsze podróżuj z kimś.
  4. Nie wydawaj pieniędzy tam gdzie dzieje się źle.
  5. Jeśli masz wątpliwości, nie jedź.