redlinski

Chroń pieniądze przed inflacją

Lekcja #30 |

Zapewne wiesz już, że warto płacić najpierw sobie, dzięki czemu wydajesz mniej niż zarabiasz, a tak robią przecież milionerzy. Myślisz, że w ten sposób będziesz coraz lepiej zabezpieczony finansowo na przyszłość. Tak też się stanie jeśli dodatkowo będziesz przeciwdziałać inflacji. Zjawisko inflacji sprawia, że Twoje oszczędności w rzeczywistości są coraz mniejsze, a najczęstszą jej przyczyną, w uproszczeniu, jest zbyt duża „produkcja banknotów”.

Inflacją zbytnio nie musisz się martwić, jeśli odkładasz pieniądze na krótki termin, powiedzmy do kilku miesięcy, a inflacja pozostaje umiarkowana. Natomiast jeśli Twój plan oszczędzania obliczony jest na lata musisz poznać inflację i nauczyć się z nią obchodzić.

Inflacja to zaplanowany i sterowany na poziomie rządu proces wzrostu cen. Często nazwany on jest „ukrytym podatkiem” ponieważ ludzie przeważnie tego długoterminowego procesu nie dostrzegają lub w pełni go nie rozumieją. Skutkiem tego procesu jest to, że siła nabywcza Twoich pieniędzy spada. Mówiąc wprost, wraz z upływem czasu za zaoszczędzone pieniądze możesz coraz mniej kupić produktów i usług. Analogicznie, jeśli Twoje zarobki nie rosną w takim tempie, co wskaźnik rocznej inflacji, to stajesz się biedniejszy, bo to co zarabiasz ma coraz mniejszą wartość.

Przykładowo, mając (zarabiając) dzisiaj banknot 10 zł, możesz kupić 10 jabłek przy cenie 1 zł za sztukę. Przy rocznej inflacji na poziomie 5%, cena jabłka wzrośnie o inflację, czyli po roku wyniesie 1,05 zł , a Ty nadal mając (zarabiając) banknot 10 zł będziesz mógł kupić już tylko 9 jabłek. Jeżeli powtórzysz ten schemat przez 15 lat, to okaże się, że za zachowany (zarobiony) banknot 10 zł możesz kupić już tylko 5 jabłek, przy cenie 1,98 zł za sztukę. Ktoś ukradł połowę Twoich jabłek przez 15 lat! Natomiast po 50 latach nie kupisz już nawet 1 sztuki, Twoje jabłka zostały skradzione! Bądź świadom, że w ciągu Twojego życia ten banknot straci całą swoją wartość. Pomyśl teraz, co się stanie, jeśli odkładając pieniądze na emeryturę nie zabezpieczysz ich przed inflacją. Po 15 latach stracisz połowę oszczędności przy inflacji 5%.

Oficjalnie podawana inflacja nie musi być prawdziwa, a nawet jeśli jest, nie musi mieć zastosowania do Twojej sytuacji życiowej. Sam pomiar inflacji jest stosunkowo skomplikowanym mechanizmem, w którym przyjmuje się pewne założenia, tym samym często wartość inflacji jest zaniżona. Poza tym oficjalny pomiar inflacji bazuje na pewnym standardowym koszyku dóbr i usług, który nie musi pasować do tego, co Ty nabywasz.

Zazwyczaj masz do czynienia z inflacją umiarkowaną, ale raz na jakiś czas możesz doświadczyć inflacji galopującej (gdy sytuacja wymknie się spod kontroli), a nawet hiperinflacji (utrata wiary w pieniądz emitowany przez państwo). Ten ostatni rodzaj inflacji wymaga szczególnego zabezpieczenia oszczędności.

Ochrona oszczędności przed inflacją wymaga od Ciebie poznania natury tego zjawiska, ułomności metod pomiaru oraz wybrania adekwatnych aktywów, które są pomocne w tej walce. Oszczędności trzymaj zawsze w rzeczach materialnych lub w instrumentach finansowych, które chronią przed inflacją.

Esencja

  1. Inflacja to zaplanowany proces utraty wartości przez pieniądz.
  2. Twoje zarobki powinny rosnąć przynajmniej w takim tempie jak inflacja.
  3. Oszczędności długookresowe trzymaj w rzeczach materialnych lub w instrumentach finansowych, które chronią przed inflacją.