redlinski

Bądź męski mężczyzno. Bądź kobieca kobieto.

Lekcja #21 |

Podobno jest tak, że mężczyźni coraz mniej rozmawiają o kobietach, a kobiety coraz więcej o mężczyznach. Coś w tym jest. Wygląda na to, że mężczyźni tracą swoje wrodzone cechy zdobywcy, siłę, jurność i odpowiedzialność. Tym samym kobiety niejako zostają zmuszone do nabycia cech męskich, a to oznacza, że nasze dalsze istnienie stoi pod znakiem zapytania.

Na taką sytuację składa się wiele różnych czynników. Począwszy od tego, że ojcowie nie mają czasu na wychowywanie synów, więc wychowują je matki po „kobiecemu”, skończywszy na żywności i wodzie zawierającej substancje estrogenne (z pestycydów, leków) obniżające stężenie testosteronu. Brak większych zagrożeń i opieka państwa socjalnego rozleniwiają mężczyzn oraz zniechęcają do walki i stawiania sobie wyzwań. Media lansują wzorce unisex (spójrz na modę dla mężczyzn), serwują płytkie rozrywki i marną wiedzę, powodując, że stajesz się głupszy. System oświaty coraz bardziej staje się oparty na wiedzy testowej, a nie na rozwiązywaniu problemów, co rozleniwia Twój intelekt. Można tak wymieniać. Poniżej pozwoliłem sobie dość swobodnie zinterpretować wyniki eksperymentu Calhouna i pokazać jak wygląda jeden ze scenariuszy prowadzący do naszego wyginięcia.

Wśród mężczyzn zanika samodzielność, wiara i mądrość. Mężczyźni nie radzą sobie, więc kobiety przejmują ich rolę, a to oznacza, że kobiety nabywają cechy męskie. Stąd też mężczyźni tracą nimi zainteresowanie i skupiają się bardziej na sobie. Mniejsze zainteresowanie kobietami implikuje wzrost homoseksualnych zachowań u obu płci. To powoduje, że coraz więcej osób jest bezpłodnych, tym samym zanika instynkt rodzicielski. Rodzi się coraz mniej dzieci, a te, które się rodzą dorastają w dysfunkcyjnych rodzinach, które nie spełniają ich naturalnych potrzeb emocjonalnych i nie wykształcają zachowań społecznych. To jeszcze bardziej powoduje, że dzieci rodzi się mniej. Mężczyźni niewieścieją, kobiety mężnieją i przestają się rozmnażać. Ludzie są coraz bardziej ogłupieni i wymierają.

Drogi Mężczyzno – bądź aktywny i samodzielny, wierz w siebie, zdobywaj mądrość życiową. Droga Kobieto – wspieraj swojego mężczyznę, ale nie przejmuj jego roli, pozostań kobieca, delikatna, wymagająca choć trochę opieki. Mężczyzno – adoruj, zdobywaj i opiekuj się kobietą, pozostań prawdziwie męski. Kobieto – włóż swoje ciepło w ognisko domowe i zdobywaj mądrość życiową. Razem – miejcie potomstwo, stwórzcie rodzinę zaspokajającą potrzeby emocjonalne swoich dzieci i wykształcicie w nich zachowania prospołeczne. Reagujcie na znieczulicę społeczną.

Esencja

  1. Niech mężczyzna będzie męski, a kobieta kobieca, tak jak wymyśliła to natura.
  2. Dopóki mężczyźni oglądają się za kobietami nasz gatunek będzie istniał.